فیزیولوژی ورزش

نمایش # 
# عنوان مطلب نویسنده بازدیدها
1 استعدادیابی ورزشی olamazade 5829
2 تاثیرات تمرینات قدرتی بر عضلات olamazade 11847
3 حداكثر اكسيژن مصرفي(vo2max) در کودکان olamazade 13026
4 فیزیولوژی وپاتوفیزیولوژی غواصی حبس نفس در انسان olamazade 2169
5 سنجش احتمال خطر آسیب یخ نوردی بر روی آبشار های منجمد olamazade 2862
6 پاسخهای فیزیولوژیکی به صخره نوردی در صخره نوردان جوان olamazade 5737
7 آمادگی هوازی olamazade 6547
8 از کوه تا کنار بستر olamazade 3214
9 واکنش های فیزیولوژیکی به ورزش در ارتفاع olamazade 1389
10 واکنش های فیزیولوژیکی به ورزش در ارتفاع olamazade 7483
You are here فیزیولوژی ورزش

طراحي شده توسط سايتک